Kontakt

Marsen Distillery s. r. o.

Štrková 1413

946 32 Marcelová
Slovenská republika

 

IČO: 35 979 348

DIČ: 2022139130

IČ DPH: SK2022139130 

Tel.: 0905 756 093

E-mail: info@marsen.sk

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. s.r.o.,

vložka č. 17724/N

 

Číslo povolenia na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu: 615531000074